دوره های غیرحضوری

 استخدام تا مدیریت عملکرد

 توسعه مهارت‌های شغلی

 مهارت ارتباطی

 مهارت‌های چندگانه مدیریت

جهت مشاهده جزئیات دوره های آموزشی اینجا کلیک کنید