دوره های آموزشی

استخدام حرفه‌ای

منابع انسانی و مدیریت فروش

شخصیت شناسی

مدیریت عملکرد کارکنان

هوش هیجانی

آموزش غیر حضوری مهارت‌های چندگانه مدیریت

آموزش غیر حضوری مهارت ارتباطی

آموزش غیر حضوری توسعه مهارت‌های شغلی

جهت مشاهده جزئیات دوره های آموزشی اینجا کلیک کنید